Algemene voorwaarden
!

Algemene Voorwaarden

1. AANBIEDINGEN 1.1. De aangeboden artikelen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven in de webwinkel en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Shawls-Online in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat. 1.2. Shawls-Online garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen, aan verandering onderheven inkoopsprijzen of wijzigingen in BTW tarieven. 1.3. Het aanbod van Shawls-Online is voornamelijk gericht op de Nederlandse markt. Shawls-Online levert niet aan klanten buiten de Benelux tegen dezelfde prijzen en condities.

2. ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN 2.1. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Shawls-Online zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Shawls-Online is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een door Shawls-Online bepaalde vooruitbetaling heeft verricht. Op schriftelijk verzoek van de klant zal de reden daarvan aangegeven worden.

3. ZICHTTERMIJN 3.1. Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 14 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat. 3.2. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen tevens betekent dat de klant gerechtigd is het artikel te passen. 3.3. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen (anders dan gepast), gebruikt of beschadigd zijn. Verder mogen geen labels, prijskaarten etc. verwijderd worden. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Retourzending dient te geschieden in de originele verpakking. Niet- of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen worden geweigerd. 3.4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de TPG Post of expediteur. Indien het pakket door de TPG Post wordt bezorgd, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur. 3.5. De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Shawls-Online accepteert in dat opzicht een door de TPG Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.

4. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST 4.1. Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn op de door Shawls-Online aangegeven wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 3.1 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag vermeld op de factuur.

5. LEVERING 5.1. Shawls-Online zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren. 5.2. Indien een besteld artikel niet voorradig is, en Shawls-Online besluit een vervangend artikel toe te zenden, zal Shawls-Online dit aan de klant meedelen, en met de klant overleggen. Indien de klant niet binnen de zichttermijn schriftelijk anders aangeeft, zal ervan worden uitgegaan dat de vervangende zaak aan het bestelde beantwoordt. In het andere geval mag de klant het vervangende artikel op kosten van Shawls-Online retourneren. Voor het overige gelden de bepalingen uit artikel 3. 5.3. De wijze van vervoer wordt door Shawls-Online bepaald. De klant betaalt een bijdrage in de verzendkosten. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend. De toepasselijke verzendkosten staan opgenomen in het besteloverzicht. 5.4. Indien een pakket via de post aan de klant verzonden kan worden, wordt dit door Shawls-Online op naam van de klant voor rekening van Shawls-Online bij TPG Post aangeboden

6. TRANSPORTRISICO 6.1. Shawls-Online draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. 6.2. In geval van retourzending binnen de zichttermijn gaat het transportrisico opnieuw op Shawls-Online over, nadat de artikelen door de TPG Post of de door Shawls-Online aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen. 6.3. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Shawls-Online gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

7. GARANTIE 7.1. Shawls-Online garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties. 7.2. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel, na schriftelijk overleg met Shawls-Online, voldoende gefrankeerd te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Shawls-Online zal in dat geval het artikel vervangen, dan wel herstellen, en de verzendkosten in redelijkheid vergoeden. 7.3. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, of in geval van klachten over verrichte herstelwerkzaamheden, dient elke klacht toe te komen binnen 2 maanden na vaststelling van het gebrek door de klant. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen en kan elektronisch, schriftelijk of telefonisch plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Shawls-Online of het artikel gerepareerd of vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Shawls-Online is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Voor overige gevallen gelden de bepalingen uit artikel 7.2..

8. BETALEN 8.1. Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor betaling middels overschrijving, eenmalige machtiging of IDeal betaling middels bank- of giropas, verzendt Shawls-Online de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen, nadat haar rekening is gecrediteerd, behoudens het gestelde in artikel 5.1.

9. TERUGBETALINGEN 9.1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Shawls-Online gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. Terugbetalingen geschieden exclusief de eigen bijdrage van de klant in de verzendkosten. 9.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.

10. KLACHTENBEHANDELING 10.1. Shawls-Online onderschrijft de Algemene Voorwaarden voor de verkoop op afstand en per post die door de Thuiswinkel.org in overleg met de Consumentenbond zijn opgesteld.

11. OVERIGE BEPALINGEN 11.1. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden. 11.2. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12. BEZORGING Uw bestelling wordt, indien deze op voorraad is, binnen 48 uur aan u geleverd. De verzend- en bezorgkosten zijn voor rekening van Shawls-Online. Bestellingen worden via de reguliere post aan u verstuurd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geschenkenveloppen welke door de brievenbus passen. Dit betekent dat u voor deze bestellingen niet thuis hoeft te blijven om de bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

13. VEILIG ONLINE WINKELEN EN BETALEN BIJ Shawls-Online Wij vinden het belangrijk dat u met een vertrouwd gevoel uw bestelling plaatst bij Shawls-Online. Daarom maken wij gebruik van betrouwbare betalingssystemen, zoals online betalen met IDEAL waarmee u gemakkelijk en veilig via uw eigen bank kunt betalen. Nadat u uw artikel heeft gekozen en uw adres gegevens volledig heeft ingevuld, kunt u de keuze van betaling maken. Shawls-Online biedt u de volgende online betaalmethodes: • iDEAL, online betalen via ING, Rabobank, Fortis, SNS en ABN AMRO; • vooruit betaling • overboeking; • levering en betaling onder Rembours (meerprijs € 12,50). Alle betalingsgegevens zijn afgeschermd en kunnen niet door Shawls-Online gezien en/of gebruikt worden.

14. BEVESTIGING PER E-MAIL NA DE ORDERBevestiging per e-mail na de order Op het moment dat u uw besteling heeft geplaatst, zal deze door Shawls-Online worden bevestigd via e-mail. Het is daarom van belang het juiste en volledige e-mailadres aan ons door te geven. Nb. de bevestigingsemail is geen betalingsbewijs. Het betreft uitsluitend een bevestiging van de door u geplaatste bestelling bij Shawls-Online

15. RETOURNEREN / KLACHTEN / OPMERKINGEN Indien uw bestelling niet aan uw wensen voldoet, kunt u de bestelling retourneren. Voor een juiste retourprocedure stuurt u ons binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, een e-mail met daarin uw klacht en/of opmerking. Shawls-Online zal binnen 2 werkdagen de retourprocedure via e-mail aan u bevestigen. Beschadigde artikelen kunnen uiteraard geheel kosteloos aan ons worden geretourneerd. Voor het retourneren van een artikel welke niet beschadigd is, maar die niet aan uw wensen voldoet, zullen de verzendkosten voor uw eigen rekening zijn. Let hierbij s.v.p. op het volgende; alleen ongedragen artikelen met een origineel label en in de originele verpakking kunnen probleemloos worden teruggezonden. Uiteraard zullen wij na ontvangst van uw retourzending zorg dragen voor een spoedige terugbetaling op uw rekeningnummer.

16. KOOP VEILIG EN MET PLEZIER Wij van Shawls-Online weten en begrijpen hoe belangrijk het is dat u met plezier en vertrouwen koopt en betaalt. Wij zullen u hierbij dan ook altijd met de grootste zorg in assisteren.